Adatvédelmi Szabályzat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A https://www.thewildwolf-tridentart.hu oldal és a Trident Art képviselője részéről.

VÁLLALKOZÓ

Halmi Árpád Zsolt képzőművész adószámos magánszemély és művészeti oldala a Trident Art, továbbiakban Trident Art kizárólagos tulajdonosa és képviselője a Trident Art brendnek, melybe minden termék beletartozik melyeket saját kezűleg készített el. Jelen oldal a https://www.thewildwolf-tridentart.hu társ üzemeltetőjeként és kezelőjeként az alábbiakban rögzíti és közli adatvédelmi nyilatkozatát.

A Tridnet Art és Halmi Árpád Zsolt képzőművész számára az adatvédelem kiemelten fontos, ezért az alábbi irányelveket fogalmazta meg, ami az ön személyes adatainak feldolgozásával, rögzítésével és védelmével kapcsolatos.

ÜGYFÉL

Az ön személyes adatai, akkor kerülnek a https://www.thewildwolf-tridentart.hu a Trident Art rendeszerébe, ha vásárlóként, érdeklődőként, megrendelőként vásárol termékeinkből, vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat esetleg tájékoztatást kér.

Vásárlónak minősül az a személy, aki fentebb leírtak közül bármelyiket igénybe veszi. Ezáltal szükséges a személyes adatait megadni (név, lakcím és egyéb elérhetőségek, amikre szükség van a termék postázásához, átadásához, vagy a szolgáltatás igénybevételéhez)

Érdeklődőnek minősül az a személy, aki információért felveszi a kapcsolatot a Trident Arttal a weboldalon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén, melynek során elérhetőségével kapcsolatos információk kerülnek a Trident Art adatbázisába.

Megrendelőnek minősül az a személy, aki megrendelést, vagy szolgáltatást kíván igénybe venni a Trident Arttól. 

AZ ÜGYFÉL SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

SZOLGÁLTATÓ NEVE: Halmi Árpád Zsolt adószámos magánszemély
SZOLGÁLTATÓ SZÉKHELYE: 4027, Debrecen, Nyár u. 29. Fsz/1
TELEFON: +36 30 470 8484
E-MAIL CÍM:
halmizsolt01@gmail.com
ADÓSZÁM: 79146395-1-36

Minden személyes adatot, valamint a számlázási adatokat, melyet az ügyfél megad egyedül a Trident Art kezeli, más külső személy nem férhet hozzá. A Trident Art minden tagja a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében jár el és vállalja a felelősséget. (2011. évi CXII. törvény ide vonatkozó részei)

HOL TÁROLJÁK ÜGYFÉL ADATAIT?

Az ügyféltől kért adatok az Európai Gazdasági térség területén (Magyarország) kerül tárolásra..

MI A JOGALAPJA A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK?

A személyes adatok feldolgozása a törvényi előírásoknak megfelelően kerül rögzítésre. A személyes adatokat a Trident Art felhasználhatja arra, hogy eleget tegyen a törvény előírásainak, valamint törvényi kötelességének. Beletartozik a számviteli törvények betartása ellenőrzés és könyvelés végett.

Az ügyfél személyes adatainak feldolgozása szükséges a https://www.thewildwolf-tridentart.hu webshop számára annak érdekében, hogy ügyfeleinek a megrendelését kezelhesse és kézbesíthesse.

Az ügyfél személyes adatainak feldolgozása az ügyfél beleegyezésén alapul, amikor rendeléséhez megadja az adatai, vagy felveszi a kapcsolatot a Trident Arttal.

MIÉRT HASZNÁLJA VÁLLALKOZÓ ÜGYFÉL SZEMÉLYES ADATAIT?

Az ügyfél személyes adatait a Trident Art arra használja, hogy a webshopon feldolgozza az ügyfél online vásárlásait, kezelje rendeléseit és visszaküldéseit. Valamint a kézbesítésről, szállítási problémákról értesítéseket küldjön.

A Trident Art az ügyfél személyes adatait felhasználja panaszkezelésre valamint a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyek intézésére. A Trident Art az adatok alapján azonosítja az ügyfeleket, valamint ezzel igazoljuk külső felek számára az ügyfél címét kézbesítéskor. Az ügyfél személyes adatait felhasználjuk a fizetések azonosításának kezelésére. A Trident Art nem fér hozzá az ügyfél bankkártya adataihoz, kizárólag utalási adatokhoz.

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

Az ügyfél minden megosztott adatához csak a Trident Art vezetője (Halmi Árpád Zsolt) fér hozzá. Az adatokat soha nem adjuk tovább, nem értékesítjük vagy cseréljük el marketing célokra külső feleknek.

HARMADIK FELEK ÉS A VELÜK KÖZÖLT ADATOK

Az ügyfél adatai annak érdekében kerülnek harmadik félhez, hogy az általa megrendelt termékeket eljuttassuk hozzá. Utalásos fizetés esetén az OTP Bank, az ügyfél pénzkezelő intézete, a Paypal valamint a szállításért felelős intézmények (Magyar Posta, Foxpost).

MENNYI IDEIG VANNAK TÁROLVA ÜGYFÉL ADATAI?

Az ügyfél adatait a Trindet Art addig őrzi meg, míg a megrendelőnek aktív megrendelései vannak. Az ügyfélnek jogában áll lemondani a megrendeléseit és kérni adatainak törlését. Amennyiben az ügyfél felveszi a kapcsolatot a Trident Arttal, de nem rendel a webshopból, aza adatait a Trident Art törli.

MILYEN TÍPUSÚ SZEMÉLYES ADATOK KERÜLNEK FELHASZNÁLÁSRA?

A Trident Artnak jogában áll bármilyen adatot kezelni, melyet az ügyfél megad. Ebbe beletartozik minden ügyintézés folyamán folytatott levelezés is. Az e-mailokat, e-mail címeket, valamint a levelek teljes tartalmát 6 hónapig tároljuk.

A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBA TARTOZÓ SZEMÉLYES ADATOK KERÜLNEK FELDOLGOZÁSRA AMIKET AZÜGYFÉL RENDELÉSEKOR MEGAD

Kapcsolattartói információk

Név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím

A KÖVETKEZŐ KATEGÓRIÁKBA TARTOZÓ SZEMÉLYES ADATOK KERÜLNEK FELDOLGOZÁSRA AMENNYIBEN ÜGYFÉL VÁSÁROL

Rendelési előzmények, fizetési előzmények, rendelés száma, tranzakció összege, tranzakció

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az ügyfélnek bármikor joga van információt kérni tárolt adatairól, rendeléseiről. Ezt megteheti, ha felveszi a kapcsolatot a Trident Art képviselőjével: halmizsolt01@gmail.com címen.

A HELYESBÍTÉS JOGA

Az ügyfélnek joga van kérni személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azokat helytelenül adta meg, vagy változás állt be személyes adataiban. Kérheti személyes adatainak pótlását is.

A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az ügyfélnek jogában áll bármilyen feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor. Kivéve ha: Folyamatban lévő ügye van, nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy éppen szállítás alatt áll. Rendezetlen tartozása van.

HOGYAN GYAKOROLHATJA ÜGYFÉL A JOGAIT?

A Trident Art komolyan veszi az adatvédelmet, ezért az ügyfél személyesen bármikor kapcsolatba léphet a Trident Art vezetőjével az alábbi címen: halmizsolt01@gmail.com.

PANASZTÉTEL JOGA

Ha az ügyfél úgy gondolja a Trident Art helytelenül kezeli és dolgozza fel adatait, akkro vegye fel a Trident Arttal a kapcsolatot a következő címen: halmizsolt01@gmail.com. Az ügyfélnek ugyanakkor joga van panaszt tenni egy Felügyeleti Hatóságnál is.

BELEEGYEZÉS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az ügyfélnek bármikor joga van visszavonni a beleegyezését a személyes adatainak feldolgozásához. Amint ezt az ügyfél megteszi a Trident Art törli a rendszerben lévő adatait. Kivéve ha: Folyamatban lévő ügye van, nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy éppen szállítás alatt áll. Rendezetlen tartozása van.

Záró rendelkezések

 A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.

Ezek a szabályok hatályba lépnek 2022. február